Skip directly to content

Blog

Soros György: Európai Birodalom?

on Mon, 06/25/2012 - 09:44

 

  • Ma már világos, hogy az eurózóna válságának fő oka az, hogy a tagállamok lemondtak a sajátpénz-kibocsátás jogáról az Európai Központi Bank (EKB) javára. Éppen csak azt nem értették meg, hogy mivel jár e lemondás – bár nem értették ezt Európa vezetői sem... Az eurózóna azt másolja, ahogy a globális pénzügyi rendszer 1982-ben, illetve 1997-ben a hasonló válságokat kezelte. A nemzetközi hatóságok mindkét esetben nehézségeket okoztak a periférián, hogy megmentsék a centrumot; most – ha nem is tud róla – Németország játssza a központ szerepét.
Undefined

„A KORMÁNY TULAJDONKÉPPEN AZT CSINÁL, AMIT AKAR”

on Sun, 06/24/2012 - 16:59

 

  • Készülő közös könyvünkben megpróbáljuk feldolgozni és megmagyarázni a magyar alkotmányos demokrácia visszaesését egy illiberális demokráciába. Nem könnyű megérteni, hogyan történhetett meg mindez éppen azzal az országgal, amely húsz éven át a volt kommunista országok demokratikus átalakulásának egyik úttörője volt. A The New York Timesban megjelent egyik blogbejegyzésben az új Alaptörvényt alkotmányellenesnek nevezte, amely rendőrállamot hozott létre...
Undefined

Gyurgyík László: Ki a magyar a nemzetiségi és az anyanyelvi adatok tükrében

on Mon, 06/04/2012 - 06:24

 

  • 2012. február 29-én tette közzé a Szlovák Statisztikai Hivatal a 2011. évi népszámlálás első eredményeit. Eszerint a szlovákiai magyarok száma a két utolsó népszámlálás között több mint 62 ezer fővel, 520 528-ról 458 467-re apadt, aránya az összlakosságon belül 9,7%-ról 8,5%-ra csökkent. Ugyanakkor ennek a csökkenésnek az értelmezése problematikus, mivel a lakosság 7%-a nem adott választ a nemzetiségét tudakoló kérdésre.
Undefined

Parászka Boróka: A nemzet hullái

on Thu, 05/31/2012 - 10:01

  • Temetni tudni és akarni kell. A hullákkal való játék halottgyalázás. Mit hoztak Nyirő urnájában a politikai csempészek? És hova dugták el a haló porokat?
  • ... minden benne van a magyar kultúrában, Göbbels is, és a penészes puliszkalisztet nyaló, tífusztól rettegő székelyek is. Nyirő, Tormay Cécile, Wass Albert is. Ady, József Attila, Kovács András Ferenc és Parti Nagy Lajos is. Amit a magyar kormány csinál most, az az eddig eltitkolt, (joggal) elszégyellt kulturális örökség kanonizálása, más kánonok semmissé nyilvánítása, kiebrudalása, lejáratása.
Undefined

A bizonytalanság időszaka?! - Tanácskozás a szerbiai választások utáni helyzetről

on Fri, 05/25/2012 - 07:16

 

  • Félő, hogy a bizonytalanság hosszú időszaka következik” – összegezte a szerbiai elnökválasztás után előállt helyzetet elemző előadását Szilágyi Imre, a Magyar Külügyi Intézet tudományos főmunkatársa egy csütörtöki budapesti rendezvényen. A tanácskozáson jelen volt Várady Tibor nemzetközi jogász is, aki elmondta: őt is meglepte Tomislav Nikolić választási győzelme.
Undefined

Rudolf Chmel: Emberi jogok helyett széles vágány

on Mon, 05/14/2012 - 09:19

 

  • Próbálok tárgyilagos maradni, noha nem igazán tudok elvonatkoztatni személyes érintettségemtől annak megítélésében, miként kezeli a baloldali kormány az emberi jogokat. Pontosabban hogy miként okozott csalódást azon a területen, melynek épp a megerősítése volt kívánatos, nem pedig a látványos mellőzése vagy a leegyszerűsítése. Sajnos, a kormány nem az emberi jogok elvének hangsúlyozásával építette föl programját, bár szerénytelenül megemlíthetem, talán elég lett volna némely már elindított intézményes és politikai irányvonalak folytatása is.
Undefined

Európai területi együttműködési csoportot alakítanak

on Fri, 04/27/2012 - 07:05

 

  • Csütörtök délelőtt a megyeházán áprilisi rendes gyűlését tartotta a megyei önkormányzat képviselő-testülete. A harminchárom előterjesztést körülbelül tíz perc leforgása alatt elfogadták. Az egyik egyhangúlag elfogadott előterjesztés egy európai területi együttműködési csoport (angol rövidítéssel EGTC) létesítésére vonatkozott, saját jogi státussal. Ebben nyolc megye- négy romániai és négy magyarországi- venne részt, a jégtörő szerepét pedig az RMDSZ-frakciónak köszönhetően a Bihar Megyei Tanács vállalta fel. Szabó Ödön önkormányzati
Undefined

Balázs Ádám: Ellenforradalom Magyarországon

on Wed, 04/18/2012 - 12:04

 

  • Magyar politikus nem lehet egyszerre Nagy Imre és Kádár János. A forradalmárok emlékét Magyarország újkori történetében jelentős nimbusz övezi, az ellenforradalmárok uralma viszont hosszú és többnyire biztonságos. Az 1989-ben Nagy Imrét újratemető bátor forradalmár Orbán Viktor az évek során rádöbbent: forradalmárként legfeljebb emléke lesz nagy, hatalmi kilátásait azonban ez a szerep csak korlátozza. Orbán ezért határolódott el fokozatosan Nagy Imre hagyatékától és vette fel Kádár biztonságos politikai pozícióját.
Undefined

A parlamenti választási törvény és az összefogás esélyei

on Wed, 04/18/2012 - 07:30

 

  • „Mindhárom magyar párt számára nincs elegendő biztos választókerület” – Március 27-én a román parlament frakcióvezetői megegyeztek, hogy bizottságot hoznak létre a 2008/35-ös parlamenti választási törvény módosítása érdekében. Habár a 35-ös törvény módosítása rögtön, már a 2008-as választások után megfogalmazódott, sőt, az első Boc-kormány programjába is bekerült, érdemleges döntésekre azonban azóta sem került sor.
Undefined

Pages