Skip directly to content

antiszemitizmus

Erdő Péter: VALLATNI KELL A SORSOT! – Egyetlen keresztény sem lehet antiszemita

on Sun, 03/23/2014 - 13:54

Erdő Péter: VALLATNI KELL A SORSOT! – Egyetlen keresztény sem lehet antiszemita

A kereszténység nem fér össze az antiszemitizmussal - idézte Heisler András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke Erdő Péter bíborost, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét Tihanybaan, ahol Közös jövőnk - közös felelősségünk címmel a magyarországi zsidó és keresztény közösségek együttéléséről rendeztek konferenciát.
A rendezvényen egyébként Erdő Péter is felszólalt, csakúgy, mint Gáncs Péter evangélikus püspök és Bölcskei Gusztáv, a Magyarországi Refofmátus Egyház zsinatának lelkészi

Undefined

Törzsök Erika a hazai egyházak történelmi felelősségéről - Gyűlölet és oltár

on Wed, 11/06/2013 - 20:38
       
  • A kelet-közép-európai kisebbségeket kutató Civitas Europica Centralis Alapítvány nemrég konferenciát rendezett A történelmi egyházak és a holokauszt Csehszlovákiában és Magyarországon 1938–1945 címmel. Azt vizsgálták, egyházaink milyen szerepet játszottak a holokausztban. Másként viszonyultak-e az antiszemitizmushoz Csehszlovákiában és Magyarországon? A témát ebben összefüggésben még nem kutatták nálunk. A rendezvényt szervező alapítvány szociológus elnökével SÁNDOR ZSUZSANNA beszélgetett.
  • Forrás: 168 óra
Undefined

Marsovszky Magdolna: Antiszemitizmus és nemzeti áldozati mítosz

on Thu, 06/20/2013 - 10:04
  • ...az antiszemitizmus specifikuma az, hogy nem elégszik meg csupán a zsidókkal szembeni bizalmatlansággal és gyanakvással (BIBÓ, [1978] 1983:826; CSEPELI, 1990), hanem egyfajta „világnézetté“ (HOLZ, 2001) is válik, melyben az outgroup (zsidó konstrukció, zsidók, illetve a zsidónak véltek) a „Gonosz“, a „rossz szellem“, a „rossz akarat“ megtestesítői (SARTRE, 1947), akik örök harcban állnak a „Jóval“. E világképben az outgroup egy, a nemzeti identitással szemben álló „antiidentitás“ megtestesítőivé válnak.
Undefined

Dr. Jakab Attila előadása a Bochumi Egyetemen

on Tue, 04/23/2013 - 18:38

 

 
Jakab Attila 2013. április 11-én, meghívott előadóként, a Bochum-i Egyetem Käte Hamburger Kolleg "Dynamics of the History of Religions between Asia and Europe" programja keretében "Fények és árnyak" (Shadows and Lights. The Involvement of the Hungarian Catholic Clergymen in Anti-Semitism and Holocaust in the Horthy Era,1920-1944) címmel tartott előadást a magyar katolikus egyháznak az antiszemitizmushoz és a Holokauszthoz való viszonyulásáról a Horthy-korszakban (ww.khk.ceres.ruhr-uni-bochum.de/en/news/all/en-20130411-video-attila-jakab).
Undefined

Karsai László: Az első zsidótörvény – Kovács M. Mária: Törvénytől sújtva

on Sun, 02/17/2013 - 11:13

Az első zsidótörvény – Kovács M. Mária: Törvénytől sújtva

  • „A mai magyarországi (szélső) jobb se lenyelni, se kiköpni nem képes az első világháború utáni Európa első antiszemita törvényét, az 1920. XXV. tc-t, amely (Teleki Pál első miniszterelnöksége idején) 6%-ra korlátozta az egyetemekre felvehető zsidók számát. A mérsékeltebb jobboldaliak arra próbálnak hivatkozni, hogy ez nem is „zsidótörvény”, hiszen annak szövegében a zsidó szó elő sem fordul.
Undefined

Törzsök Erika: Gyöngyszemek 2010–2011–2012-ből – Gereben István emlékére

on Fri, 01/18/2013 - 07:05

Gyöngyszemek 2010–2011–2012-ből – Gereben István emlékére

  • „Mely értékek tartanak össze egy társadalmat, ha úgy tetszik, nemzetet? A 2010-es választásokon győztes egykor liberális Fidesz úgy vélte, hogy Magyarországot a nacionalizmus, az antikommunizmus, az antiszemitizmus mentén tudja maga alá gyűrni, hatalmában tartani.
Undefined

Takács Ferenc: Az asszimiláció kívánatos mélysége - I.

on Wed, 01/02/2013 - 08:12

Az asszimiláció kívánatos mélysége - I.

  • A Romsics Ignác történészprofesszor (vélt? valóságos? putatív? potenciális? virtuális?) antiszemitizmusa gerjesztette szövegállomány egyik leitmotivja a zsidók magyarországi asszimilációjával kapcsolatos megállapítások egy csoportja. Közülük három látszik ismétlődni (egyik sem új gondolat, mindhárom tekintélyes előtörténettel büszkélkedhet az ún. magyar szellemi életben). Az első úgy szól, hogy 1. a zsidók asszimilációja Magyarországon sikertelen, sekélyes, nem kellő mélységű stb. volt.
Undefined

Bojtár Endre: Antiszemita vagy-e?

on Sat, 07/28/2012 - 17:29

 

  • A magyar szellemi életet újabb katasztrófa fenyegeti. Kiváltója Gerő András cikke, amely azt igyekszik bizonyítani, hogy Romsics Ignác (aki egyébként „egy tehetséges, kedves ember”) mint történész antiszemita. Ez – ha igaz – még maradhatott volna Romsics vagy – ha nem igaz – Gerő lelkiismereti tragédiája.
Undefined

Karsai László: MEGJEGYZÉSEK A GERŐ-VITÁHOZ

on Mon, 07/23/2012 - 18:10

 

  • Gerő András történész, a CEU egyetemi tanára június 30-án a galamus.hu portálon közzétett Akadémikus antiszemitizmus című cikkében három, meglehetősen rövid, de alaposan elemzett szöveg alapján antiszemitának minősítette Romsics Ignác történész akadémikust. Rácz Árpád, a Rubicon című történelmi ismeretterjesztő lap főszerkesztője felhívást tett közzé, melyben azzal vádolta Gerőt, hogy néhány szövegösszefüggéseiből kiragadott mondat alapján rágalmazta Romsicsot.
Undefined

Gál Mária: Büszke magyarok

on Thu, 04/12/2012 - 08:10

Büszke magyarok

  • „Április 3-án kísértetjárás volt a Magyar Országgyűlésben – egy ifjú jobbikos képviselő szavai által múltunknak az a szelete lopózott vissza a sokat látott falak közé, amelyet legszívesebben elfelejtenénk. A horogkereszt árnyéka vetült a törvényhozásra, amikor a szélsőjobbos politikus a 130 éves tiszaeszlári vérvádat emlegette fel, amellyel már akkor is a nagyvilág szörnyülködését váltottuk ki. Az ülést épp a jobbikos alelnök vezette, képviselőtársa zavartalanul előhozakodhatott a képtelen történettel.
Undefined