Skip directly to content

Cigányság

Bíró András a cigányságról

on Mon, 11/21/2016 - 22:48
 
 
"A cigány önkormányzatok megakadályozták, hogy valóságos roma civil mozgalom alakuljon..."
Undefined

Beer Miklós püspök körlevele

on Wed, 09/24/2014 - 06:17
 
Az alábbiakban közreadjuk Beer Miklósnak, a Váci Egyházmegye püspökének körlevelét, amelyet szeptember 21-én az egyházmegye minden közösségi szentmiséjén felolvastak ... 
 
"... a világméretű nyomorúság különösképpen érinti Európában és elsősorban hazánkban a cigányságot. Ferenc pápánk sürgető felhívása egybecseng Jézus tanításával. Nem mi döntjük el, hogy ki méltó az irgalomra. A cigányság nyomorúságos helyzetének megoldásában egyházunknak sajátos felelőssége van. Tényként tapasztaljuk, hogy évszázadok óta velünk élnek.
Undefined

"Nem fértek bele a cigányok"

on Mon, 08/11/2014 - 13:44
 
"Az újnacionalizmus meghatározásakor az egyik jelentős tényezőnek a globalizációellenességet tartom, a szembefordulást a különböző transznacionális politikákkal, így az európai integrációs folyamattal is, továbbá olyan univerzális eszmékkel, mint a szabadság, az emberi jogok, a társadalmi egyenlőség és szolidaritás.
Undefined

Takács Ferenc: Zárszámadás – Az asszimiláció kívánatos mélysége 2.

on Mon, 01/21/2013 - 07:40

Zárszámadás – Az asszimiláció kívánatos mélysége 2.

  • „Asszimilációs idill 1862-ből. Forrásom Ágai Adolf (1836-1916) Zsidó menyegző falun - Rajzolat a zsidó magyar népéletből című írása, mely a Magyar Izraelita 1862. március 21-i számában jelent meg… Formájára és szerkezetére nézve ebben a sémában - a séma két tagjaként - egy állandó és egy változó komponens jelenik meg egymással kölcsönhatásban: a "magyarság" egyfelől és a "zsidóság" másfelől.
Undefined

Hasonlóak a visegrádi országok cigánysággal kapcsolatos problémái

on Wed, 03/21/2012 - 09:25

 

  • Kedvezőtlen demográfiai folyamatok, alacsony iskolázottság, magas munkanélküliség, elvándorlás és a többségi társadalom elutasítása a visegrádi országok mindegyikében egyaránt jellemző a cigány kisebbségek lakta régiókban.Így összegezte az elhangzottakat a projektkoordinátor a témában tartott keddi debreceni konferencia után, amelyen a négy ország öt egyetemének kutatói vettek részt.
Undefined