Skip directly to content

nemzet

Markó Béla: A próbálkozások folytatása (Kisebbségi stratégiák)

on Sun, 01/14/2018 - 09:20
 
" ... a „nemzeti kisebbségezés” valószínűleg nemcsak a román–magyar viszony jellemzésére nem
alkalmas, hanem különös módon a magyar–magyar kapcsolatokra is hatással volt, egymás megismerését
is akadályozta valamiképpen. Nomen est omen! Aki kisebbségi, attól elvárható, hogy a magyar nemzeten
belül is kisebb legyen ..."
 
Forrás: Élet és Irodalom
Undefined

Gyáni Gábor történész a Klubrádióban

on Sat, 03/25/2017 - 16:39
Gyáni Gábor történész a Klubrádióban
 
Gyáni Gábor történész a nemzetről, a nemzeti identitásról; a nemzet és nacionalizmus modernista, konstruktivista elméleti ill. etnoszimbolista megközelítéseiről...
 
Undefined

"A teljes szétverése a nemzetnek”

on Mon, 06/13/2016 - 08:54
 
 
Trianon óta semmi nem okozott akkora kárt a határokon túli magyaroknak, mint az Orbán-kormány etnicista szemléletű nacionalizmusa – állítja Törzsök Erika, aki a korai SZDSZ kisebbségpolitikai titkára volt, majd különböző beosztásokban állami tisztségviselőként is hosszú évekig foglalkozott a határon túli magyarok ügyeivel … 
 
Forrás: Magyar Narancs
Undefined

„NEMZETBE CSOMAGOLVA”  Interjú Trencsényi Balázs eszmetörténésszel

on Mon, 11/02/2015 - 18:40
 
... mindig létezik olyan leszerelő gesztus, amivel az agresszió ciklusát meg lehet állítani. nnie, hogy elvileg létezik egy erőszakmentes gesztus, amely képes az agresszort saját viselkedésének hiábavalóságára rádöbbenteni. Nagyon komoly kérdés, vannak-e ma olyan emberek és olyan gesztusok Magyarországon, akik és amelyek erre képesek, vagy előbb-utóbb megint mindenestől belesodródunk egy olyan agresszióspirálba, amelyből nem nagyon lehet sértetlenül kijönni...
 
„A liberális demokrácia váratlan kivirágzását, dominanciáját és aztán hasonlóan gyors delegitimizációját, amit mi 1989 után
Undefined

„Az idegen” - A kolozsvári KORUNK tematikus száma

on Thu, 09/24/2015 - 12:42

A kolozsvári Korunk Szerkesztősége - a Magyar Szociológiai Társaság, az ELTE Szociológiai Doktori Iskola Interdiszciplináris program vezetője és az MTA BTK Filozófiai Intézete társszervezésével - nagy érdeklődés mellett, Budapesten mutatta be a folyóirat „Az idegen” című tematikus számát

A folyóiratot bemutatták Erős Ferenc pszichológus, Majtényi László alkotmányjogász és Wessely Anna szociológus - Mi egy idegen? Ki lenne idegen? Van-e a mai világunkban aktuálisabb kérdés annál, hogy miként viszonyuljunk az idegenhez? Az idegenség mindannyiunk egzisztenciális állapota?

Undefined

Az első sikeres network? - Keresztény univerzalizmus – nemzeti partikularitás

on Mon, 06/08/2015 - 23:54
 
 
A bevezetőt és az interjúkat készítette: TÖRZSÖK ERIKA, szociológus, a Civitas Europica Centralis Alapítvány elnöke
 
2002–2003-ban az Európai Unió alkotmányát létrehozó szerződés szövegezésekor széles körű vita folyt: megjelenjék-e a létrehozandó alkotmányban a keresztény örökség mint az európai értékek forrása? A vita résztvevőinek egyik fő irányzata hivatkozni kívánt Istenre, illetve konkrétan meg akarta nevezni a kereszténységet mint európai örökséget.
Undefined

Rengetegen izzadtak együtt Habermasért

on Fri, 05/30/2014 - 07:27

Rengetegen izzadtak együtt Habermasért

"A bénító dilemmákból nem hátra, hanem előre kell lépni, fel kell tenni a kérdést: Van-e reális lehetőség egy olyan integrációra, ami egyszerre nemzetek közötti, egyszerre nemzetek feletti?"


A 85 éves Jürgen Habermas az Európai Bizottság által szervezett előadássorozatban, plusz a Goethe Intézet koprodukciójában érkezett Budapestre, hogy Európai polgárok és európai népek címmel tartson előadást.
Undefined

Gombár Csaba: Identitáskérdésekben nincs kompromisszum?

on Mon, 03/10/2014 - 09:28
 
" A nemzet fogalmának befogadó tartalma mára megváltozott, etnizálódott."
 
„Identitáskérdésekben nem lehet kompromisszumokat kötni, és ez az ügy immár nem csak a zsidószervezetek, de a kormány számára is identitáskérdés” – írta Vári György a Mazsihisz és a kormány hónapok óta tartó kollíziójáról (Népszabadság, 2014. február 13). Valóban, tarthatunk attól, hogy e kérdésben nem lesz kompromisszum. De nem is lehet? Mi fán terem az identitáskérdés, hogy sokaknak olyannyira kipirosodik tőle a füle? … Ártatlanul kezdődött.
Undefined

Új nemzeti kánont készítenek elő

on Wed, 03/05/2014 - 10:31
 
Gyáni Gábor akadémikust, az ELTE professzorát az Orbán-kabinet történelemszemléletének jellemzőiről faggattuk, de beszélt a nemzeti bűntudatról is, amellyel kapcsolatban megemlítette: a német demokrácia alapja épp a bűntudat, ami nem egyént és közösséget romboló erőként hat, hanem erkölcsi forrásként szolgál, a bűntől való megtisztulás mozgatórugója – „…A mostani „történelempolitika” szemléletmódja hű tükre a 2010 óta érvényes kormánypolitikának, ami retorikájában antiglobalista és Nyugat-ellenes, míg a tényleges gyakorlatában nem mindig az.
Undefined

Marsovszky Magdolna: Antiszemitizmus és nemzeti áldozati mítosz

on Thu, 06/20/2013 - 10:04
  • ...az antiszemitizmus specifikuma az, hogy nem elégszik meg csupán a zsidókkal szembeni bizalmatlansággal és gyanakvással (BIBÓ, [1978] 1983:826; CSEPELI, 1990), hanem egyfajta „világnézetté“ (HOLZ, 2001) is válik, melyben az outgroup (zsidó konstrukció, zsidók, illetve a zsidónak véltek) a „Gonosz“, a „rossz szellem“, a „rossz akarat“ megtestesítői (SARTRE, 1947), akik örök harcban állnak a „Jóval“. E világképben az outgroup egy, a nemzeti identitással szemben álló „antiidentitás“ megtestesítőivé válnak.
Undefined

Pages