Skip directly to content

Open Society Institute (OSI) competition - May, 2011

on Sun, 05/08/2011 - 21:34

Title: Knowledge Store of Economic and Social Processes of the Most Disadvantaged Micro-regions of Hungary, in the Context of the Roma Question

In the situation given by the EU accession of the region’s post-socialist countries, the Civitas Europica Centralis (CEC) Foundation considers its main task to analyze economic, political and social processes of the Central and Eastern European region, having regard to the region’s EU integration.

English

Open Society Institute (OSI) pályázat - 2011. május

on Sun, 05/08/2011 - 21:30

A pályázat címe: Tudástár Magyarország leghátrányosabb helyzetű kistérségeinek gazdasági, társadalmi folyamatairól, a romakérdés összefüggéseiben

A térség posztszocialista országai EU-csatlakozása után előállt helyzetben a Civitas Europica Centralis (CEC) Alapítvány feladatának tartja a közép- és kelet-európai régió gazdasági, politikai és társadalmi folyamatainak elemzését - tekintettel a térség európai uniós integrációjára.
Hungarian

Kisebbségi sajtófókusz

on Tue, 11/16/2010 - 12:05

Az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány napi rendszerességgel megjelenteti a „Kisebbségi Sajtófókusz” című tallózót, amely betekintést nyújt a kisebbségpolitika és -kutatás aktuális híreibe, a külhoni magyar közösségek és hazai etnikai kisebbségek helyzetébe. Miután tudjuk, hogy – térségünkben is – „minden összefügg mindennel”, figyeljük a kül- és belpolitika, a társadalom folyamatait, illetve a globális tendenciákat is. Külön rovatot szentelünk a véleménycikkeknek, publikációknak.

Hungarian

Pages