Skip directly to content

zsidóság

AZ ÉLET A TÖRTÉNELEM TANÍTÓMESTERE - Beszélgetés Komoróczy Gézával

on Sat, 01/16/2016 - 14:28
 
 
"A magyar hivatalosság magyar nemzetállamról beszél, amely nem tűrheti, hogy idegenek fellazítsák. Ugyanez a magyar hivatalosság tiltakozik az Erdélyben, a Vajdaságban, Kárpátalján vagy Szlovákiában a magyar kisebbségre erőltetett nemzetállamiság ellen."
 
Történész, orientalista (assziriológus, hebraista), professor emeritus, Széchenyi-díjas. 1962 óta ötven éven át tanított az ELTE-n.
Undefined

Kende Péter: magyarként, zsidóként az emberiségről

on Fri, 04/10/2015 - 17:55
 
 
"A 19. század közepéig az urak és a parasztok, aztán a vidéki tespedt úri-paraszti életforma került szembe a modern, dinamikus városi-polgári életmóddal. Az első világháború után erre épült rá a keresztények és zsidók politikai megkülönböztetése."
 
Igazi európai gondolkodó. Elemzéseiben a napi eseményeken felülemelkedve megpróbálja előre látni, fölmérni a folyamatok kifutását, hogy időtállóan érvényes ítéleteket alkosson.
Undefined

Komoróczy Géza: EGYETEM, ZSIDÓK, JUDAISZTIKA

on Fri, 01/09/2015 - 12:29
 
"azon harmadfélszáz – pontosan: 278 – rabbi közül, akik egyetemünkön az évtizedek folyamán doktori fokozatot szereztek, 71-et a magyar állam törvényes hatóságai, csendőrök, rendőrök betuszkoltak a deportáló vagonokba és halálra adtak. (Az emlékmű-szalag nem jelzi nevük mellett, hogy rabbik voltak.) Egyelőre nincs – vitákban kicsiszolt – közmegegyezés a magyar felelősségről, nem része a közgondolkodásnak, „miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp” (Radnóti).
 
Egyetem, zsidók, judaisztika: a cím szavai definicióra szorulnak.
Undefined

A magyar közreműködés tény

on Sat, 10/18/2014 - 08:21
 
„A holokausztnak idén nem a 70., hanem a 73. évfordulójáról emlékezünk meg” - állítja George Eisen történész. Az amerikai Rochesterben működő Nazareth College rektorhelyettese szerint a Kamenyec-Podolszkijban 1941-ben elpusztított zsidók és hozzátartozik megölése volt a nácik vezérelte népirtás első tragikus eseménye, sőt a második világháború faji alapon történt tömeggyilkolásai közül is az első.
Undefined

„Elismerni a zsidó gyökereket”

on Thu, 06/26/2014 - 21:39
 
Irak és Szíria lakosságának helyzete, az ott élő keresztények üldöztetése visszatérő téma Ferenc pápa megszólalásaiban. Legutóbb egy vasárnapi imádságon fejezte ki aggodalmát a menekültek iránt, akiknek el kellett hagyniuk a lakóhelyüket, a radikális iszlamisták növekvő befolyása miatt. Szíriában a keresztények aránya a korábbi 15 százalékról öt százalékra csökkent …”  ... Jeruzsálemet nemcsak a zsidóknak, hanem minden kereszténynek is fel kell keresnie, mert „nem lehet valaki valódi keresztény, ha nem ismeri el a zsidó gyökereket” – érvel Ferenc.
Undefined

Az OSA Archivum blogja az Origo-n

on Tue, 06/03/2014 - 16:17
 
Az OSA Archivum blogja az Origo-n a vidéki magyar zsidóság deportálásának 70. évfordulóján
Undefined

Az MTA megszólalt emlékmű-ügyben

on Wed, 05/14/2014 - 06:50

Az MTA megszólalt emlékmű-ügyben

Aki mindeddig hiányolta a Veritas Történetkutató Intézet és a kormányzat sasos-Gábriel arkangyalos megszállási emlékműve kapcsán a Magyar Tudományos Akadémia hangját, az kedden úgy érezhette, hogy az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya kisebb forradalmat csinált „A történelmi emlékezet és a történettudomány”  című konferenciájával. Néhány napja még csúnyán letolta a Magyar Tudományos Akadémia múlt héten leköszönt elnöke, Pálinkás József – akinek helyére Lovász László matematikust választották meg – az akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályát a
Undefined

Erdő Péter: VALLATNI KELL A SORSOT! – Egyetlen keresztény sem lehet antiszemita

on Sun, 03/23/2014 - 13:54

Erdő Péter: VALLATNI KELL A SORSOT! – Egyetlen keresztény sem lehet antiszemita

A kereszténység nem fér össze az antiszemitizmussal - idézte Heisler András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke Erdő Péter bíborost, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét Tihanybaan, ahol Közös jövőnk - közös felelősségünk címmel a magyarországi zsidó és keresztény közösségek együttéléséről rendeztek konferenciát.
A rendezvényen egyébként Erdő Péter is felszólalt, csakúgy, mint Gáncs Péter evangélikus püspök és Bölcskei Gusztáv, a Magyarországi Refofmátus Egyház zsinatának lelkészi

Undefined

Óriási csalódást okozott Orbán a zsidóságnak

on Sat, 02/15/2014 - 14:04

Óriási csalódást okozott Orbán a zsidóságnak

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) döntése, amely szerint Magyarország zsidó közössége nem kíván részt venni a kormány hivatalos, 2014-es holokauszt-emlékévének programjaiban, amíg a kormány nem vizsgálja felül vitatott döntéseit, teljes mértékben élvezi a Zsidó Világkongresszus (WJC) támogatását - hangsúlyozza a WJC elnöke a Népszabadság szombati számában megjelent írásában.
Mint Ronald S. Lauder rámutat, Magyarország és a világ zsidó közössége egységes ebben a kérdésben.
Az elnök úgy fogalmazott, óriási csalódást okozott

Undefined

György Péter: Egy lehetséges fordulat

on Fri, 02/14/2014 - 07:18

György Péter: Egy lehetséges fordulat
 
1848 után, hosszú évtizedek alatt a magyarországi zsidókból magyar zsidók lettek, sorsuk a kiegyezéskori Magyarország ellentmondásos modernizációjának függvénye volt. Egyszerre voltak tárgyai és alanyai annak, részben a Monarchia politikai viszonyai alakították lehetőségeiket, részben saját döntéseik, de tény, hogy a kiegyezés és az első világháború közti évtizedek az emancipáció és asszimiláció aranykorát jelentették. A magyar zsidók tagolt, egymással is vitában álló közösségei éppúgy elnyerték jogaikat, mint ki-ki egyénileg.

Undefined

Pages