Skip directly to content

ÉS

Dobozi István: Olaszország az euró „német ketrecében”?

on v, 07/29/2018 - 23:53
 
"A radikális euróellenesek számára a valutaunióból való kilépés jelenti az egyik legfontosabb „strukturális reformot”. A kilépési alternatíva azonban nem reális (formálisan nem is szerepel a koalíciós pártok programjában), mert a közvélemény – ugyanúgy, mint Görögországban a drachma kapcsán – az eurónál is hátrányosabbnak tartja a rossz emlékű, gyors elértéktelenedésre hajló lírához való visszatérést."
 
Forrás: Élet és Irodalom
Undefined

Markó Béla: A próbálkozások folytatása (Kisebbségi stratégiák)

on v, 01/14/2018 - 09:20
 
" ... a „nemzeti kisebbségezés” valószínűleg nemcsak a román–magyar viszony jellemzésére nem
alkalmas, hanem különös módon a magyar–magyar kapcsolatokra is hatással volt, egymás megismerését
is akadályozta valamiképpen. Nomen est omen! Aki kisebbségi, attól elvárható, hogy a magyar nemzeten
belül is kisebb legyen ..."
 
Forrás: Élet és Irodalom
Undefined

Robert Evans: AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ OKAI – ÚJ MEGKÖZELÍTÉSBEN

on sze, 07/23/2014 - 10:04
 
Az antant győzelme után a versailles-i békeszerződés hírhedt 231. cikkelye tud­valevőleg Németországot és szövetségeseit tette felelőssé mindenért. Később az­tán kezdtek megjelenni a forrásértékű dokumentumok, hosszú sorozatokban: Die Große Politik der europäischen Mächte, Bri­tish Documents on the Ori­gins of War, Documents diplomatiques français, Krasznij arhiv, Österreich-Ungarns Außenpolitik von der bosnischen Krise bis zum Kriegsausbruch, ezek csaknem kiegyenlítették egymást.
Undefined

Tibori Szabó Zoltán: HOLOKAUSZT-EMLÉKMŰ KOLOZSVÁRON

on sze, 06/18/2014 - 10:41
 
HOLOKAUSZT-EMLÉKMŰ KOLOZSVÁRON
 
Horváth Annát, Kolozsvár magyar alpolgármesterét a Romániai Zsidó Hitközségek Föderációjának Barátja érdeméremmel tüntette ki Aurel Vainer, a föderáció elnöke, aki a mintegy hatezer lelket számláló romániai zsidóságot a bukaresti parlamentben is képviseli. Az alpolgármester asszony azzal érdemelte ki a május végén, Kolozsváron átadott kitüntetést, hogy a város magyar tanácsosaival együtt kezdeményezte, következetesen támogatta és megvalósította Kolozsvár első köztéren álló holokauszt-emlékművét.
Undefined

Karsai László: MEGJEGYZÉSEK A GERŐ-VITÁHOZ

on h, 07/23/2012 - 18:10

 

  • Gerő András történész, a CEU egyetemi tanára június 30-án a galamus.hu portálon közzétett Akadémikus antiszemitizmus című cikkében három, meglehetősen rövid, de alaposan elemzett szöveg alapján antiszemitának minősítette Romsics Ignác történész akadémikust. Rácz Árpád, a Rubicon című történelmi ismeretterjesztő lap főszerkesztője felhívást tett közzé, melyben azzal vádolta Gerőt, hogy néhány szövegösszefüggéseiből kiragadott mondat alapján rágalmazta Romsicsot.
Undefined

Losoncz Miklós: Harc és harc – Javult-e a magyar gazdaság helyzete és függetlensége?

on h, 07/11/2011 - 09:25

 

 
  • „A kormány 2010. májusi hivatalba lépése óta a magyar gazdaságpolitika prioritásai többször változtak. Az egyik hosszabb ideje érvényes prioritás a gazdasági önrendelkezés és önállóság visszanyerése (többek között a Nemzetközi Valutaalap további hiteleinek visszautasítása formájában) és az államadósság elleni harc. Az utóbbi hónapok kormányzati intézkedései nyomán a magyar gazdaság külső függősége nem gyengült, hanem erősödött, bár formái módosultak.
Undefined