Skip directly to content

nemzeti partikularitás

Az első sikeres network? - Keresztény univerzalizmus – nemzeti partikularitás

on h, 06/08/2015 - 23:54
 
 
A bevezetőt és az interjúkat készítette: TÖRZSÖK ERIKA, szociológus, a Civitas Europica Centralis Alapítvány elnöke
 
2002–2003-ban az Európai Unió alkotmányát létrehozó szerződés szövegezésekor széles körű vita folyt: megjelenjék-e a létrehozandó alkotmányban a keresztény örökség mint az európai értékek forrása? A vita résztvevőinek egyik fő irányzata hivatkozni kívánt Istenre, illetve konkrétan meg akarta nevezni a kereszténységet mint európai örökséget.
Undefined