Skip directly to content

Új hozzászólás

Karsai László: MEGJEGYZÉSEK A GERŐ-VITÁHOZ

on h, 07/23/2012 - 18:10

 

  • Gerő András történész, a CEU egyetemi tanára június 30-án a galamus.hu portálon közzétett Akadémikus antiszemitizmus című cikkében három, meglehetősen rövid, de alaposan elemzett szöveg alapján antiszemitának minősítette Romsics Ignác történész akadémikust. Rácz Árpád, a Rubicon című történelmi ismeretterjesztő lap főszerkesztője felhívást tett közzé, melyben azzal vádolta Gerőt, hogy néhány szövegösszefüggéseiből kiragadott mondat alapján rágalmazta Romsicsot. A felhívást mára már közel háromszáz hazai és külföldi történész, levéltáros, egyetemi oktató és könyvtáros írta alá, köztük szép számmal Romsics volt tanítványai. Az első aláírók között volt Gyáni Gábor, aki sietett magát elhatárolni néhány évvel ezelőtti írásától, amelyben élesen bírálta Romsicsot az 1918–1919-es forradalmakban szerepet vállaló zsidókról szóló egyik elemzése miatt, és amelyet most Gerő hosszan és természetesen egyetértően idézett. Július eleje óta több hozzászólás, vitairat is megjelent a Gerő-vitával kapcsolatban részint a Rubicon internetes változatában (Tamás Gáspár Miklós, Székely Gábor, Ungváry Krisztián), részint a galamus.hu-n (Kovács M. Mária). Nem beszélhetünk Gerő–Romsics-vitáról, mert a megtámadott elhárította a választ azzal, hogy az ő állítólagos antiszemitizmusáról kérdezzék meg Ablonczy Balázst. A magam részéről abban György Péterrel értek egyet, hogy egy tudományos vitát nem lehet „megspórolni” egy felháborodott hangvételű és tartalmú kiáltvány aláírásával. Gerővel vitatkozni kell(ett volna), nem aláírni (Magyar Narancs, 2012. július 12.). Rácz főszerkesztő akkor járt volna el okosan, ha minden aláírótól legalább egy-két oldalas indoklást, érvelést kért volna arról, hogy miért, miben téved Gerő. Ugyanakkor, bár személy szerint mélységesen megértem a leantiszemitázott akadémikust, sajnálom, hogy most nem szállt vitába bírálójával. Akkor, amikor Gyáni megbírálta „a zsidók” 1918–1919-es forradalmakban játszott szerepéről írott sorait, válaszolt kollégájának, igaz, Gyáni nyíltan nem nevezte őt antiszemitának...
  • Forrás: Élet és Irodalom
Undefined