Skip directly to content

Új hozzászólás

Róna Péter: Mi lesz velünk? – Demokráciadeficit

on v, 10/21/2012 - 11:52

 

  • „A demokratikus intézmények hatékony működése Európa-szerte komoly gond. A döntéshozatal elszakadt a mindennapi élet realitásaitól, az erőviszonyok felfelé tolódtak. Európa forrong. De Európa problémája a magyar állapot ellenkezője. Miközben a nyugati intézmények nem tudják kielégíteni a lakosság demokrácia iránti igényét, Magyarországon a demokrácia bukdácsolása éppen az igény vérszegénységéből fakad. Mára világossá vált, hogy számunkra a rendszerváltás lényege nem a demokratikus életmód, hanem a fogyasztói társadalom létrehozatalában rejlett. Nem a szabadság, az egymás iránti tisztelet, nem a befogadás, a rasszizmus és a korrupció elutasítása, hanem a magasabb szintű fogyasztás lehetősége volt a rendszerváltás hajtóereje. ’56-ban egy megsértett és megalázott, nagyon szegény nemzet a méltóságáért és a becsületéért küzdött egy kriminális banda brutalitásával szemben. A Kádár-korszak cinikus és opportunista gulyáskommunizmusa azonban átnevelte a magyarokat. ’89-ben már az európai életmód külsőségeinek megszerzése volt a tét, aminek eszköze a privatizáció, majd annak kimerülése után a politikai kapcsolatokon keresztüli vagyonszerzés lett. Amikor aztán a várva várt jólét csak a felső százezernek jutott, a magyarok hátat fordítottak a demokráciának, és helyébe abszolút hatalmat adtak a Vezérnek, mert többre tartják a megbízható függőséget, mint a szabadságot, és azt hitték, hogy megbízhatnak benne. Hozzászoktak, hogy a mindennapi élet nem a tényleges teljesítményből, hanem a korrumpálás és a korrumpálódás ügyesen összeszerkesztett keverékéből áll, amelynek sikeres működtetésébe csak belezavar a szabadság és az emberi méltóság tisztelete…” 
  • Forrás: 168 óra
Undefined