Skip directly to content

Új hozzászólás

Marsovszky Magdolna: Nemzetek Európája, az etnonacionalista nemzetkoncepció

on p, 12/28/2012 - 10:10

 

  • A magyarországi hivatalos kultúrának, az Orbán-kormány és a Jobbik nemzetkoncepciójának központi eleme az az elképzelés, miszerint létezik egy „magyarság”, mint kulturálisan vagy etnikailag homogén népnemzeti közösség (gyakran „vérközösség”). Európát ennek megfelelően a „nemzetek Európájának” tekintik. „Mi egy a magyar nemzetet erősítő, egységes Európában szeretnénk részt venni (...). Magyarországon ... a polgári ellenzék pedig egy nemzetek Európájában gondolkodó politikai erő” (Orbán Viktor/ 2002). Nyilván sokan nem látják, hogy a „nemzetek Európája” szemlélet a faji alapon álló kirekesztő gondolkodás modern megjelenési formája, különben talán élesebben tiltakoztak volna. A nemzetek Európája koncepció olyan Európát feltételez, melyben léteznének egymástól jól elkülöníthető, kulturálisan tiszta, homogén, völkisch-népnemzeti egységek. Ez az „Új Jobboldal” nevű európai mozgalom ideológiája. Az univerzális emberi jogok gondolatával, a humanista eszmerendszerrel ellentétben nem az egyének egymásmellettiségének sokszínűségét hirdeti, hanem a különböző népcsoportok vagy etnikumok homogén, zárt kultúráinak egymásmellettiségét. A népcsoportokat egymástól földrajzi, származási vagy kulturális, leggyakrabban nyelvi, vallási sajátságok, valamint egy posztulált közösségi tudat alapján különbözteti meg. Ez az ideológia azt feltételezi, hogy az egyes népnemzeteknek, népcsoportoknak változatlan, egységes kulturális identitásuk van, és hogy ezt a kulturális identitást az „idegen befolyás”-sal szemben meg kell védeni. Azért, hogy a különböző népnemzetek, népcsoportok meg tudják őrizni belső egységes kultúráikat, egymástól el kell határolódniuk. Az etno pluralizmus az „univerzalizmus” és az „egalitarizmus” alternatívája kíván lenni, és újratermeli, automatizálja a kirekesztést. Ily módon a „tiszta” kultúráért folytatott harca a felvilágosodás és az emberi jogok elvei ellen indított hadüzenetté válik. Az etno pluralizmust Etienne Balibar francia filozófus nyomán úgy is jellemzik, mint fajok nélküli rasszizmust, ahol a rasszizmus ideológiájában a faj fogalmát a nemzeti kulturális egység helyettesíti. Az Új Jobboldal ideológiája középpontjában sokkal inkább a nemzeti kultúrák különbözősége és a népek, népnemzetek, vagyis a vélten egymás mellett létező homogén népcsoportok saját identitáshoz való joga áll, mint a fajok alacsonyabb- vagy felsőbbrendűsége...
  • a szerző a Fulda University of Applied Sciences óraadója, a Villigster Forschungsforum zu Nationalsozialismus, Antisemitismus und Rassismus e.V. vezetőségi tagja
  • Forrás: Népszabadság
Undefined