Skip directly to content

Új hozzászólás

Kornai János: FENYEGETŐ VESZÉLYEK

on sze, 05/28/2014 - 07:14

FENYEGETŐ VESZÉLYEK

Szívesen tartanék jókedvű és bizakodó ünnepi előadást. Optimistán tekintettem a jövőbe, amikor 1989-ben az Indulatos röpirat a gazdasági átmenet ügyében című könyvemet fogalmaztam. A 10. évfordulón és utána még többször vállalkoztam a posztszocialista átalakulás összefoglaló értékelésére, és, noha mindegyik dolgozat nyomatékosan rámutatott a bajokra és a gazdaságpolitikai hibákra, végső kicsengésük optimista volt. Számos fejlemény adhatna okot elégedettségre napjainkban is, az 1989-es fordulat 25. évfordulójára összehívott konferencián: Közép-Kelet-Európában és a Baltikumban számos országban a diktatúrát felváltotta a demokrácia, a parancsgazdaságot a piacgazdaság, a szocializmust a kapitalizmus. Csakhogy saját hangulatomat beárnyékolja két nyomasztó fejlemény.

Magyar vagyok − szinte egy percre sem tud kikapcsolni az agyam a szüntelenül érkező lesújtó hírek feldolgozásából. Magyarország 20 éven át haladt a demokratikus fejlődés útján. Sok gond gyötörte az embereket, köztük nemcsak az átmenet elkerülhetetlen nehézségei, hanem politikai döntéshozók súlyos hibái következtében is − de bízni lehetett abban, hogy előbb-utóbb ezeken is úrrá leszünk. Ám 2010-ben megfordult a helyzet. Az országot vezető politikai erők U-kanyart tettek. A demokrácia erősödése helyett bekövetkezett a demokrácia számos alapvető intézményének felszámolása vagy drasztikus korlátozása. A magántulajdon erősítése helyett támadások érték a magántulajdon biztonságát. A decentralizálás folytatása helyett feltámadt a centralizálás tendenciája.

Ami négy év alatt itt végbement, és ami minden jel szerint a következő négy évben folytatódik, kivételes esemény: Magyarország az első és eddig az egyedüli az 1989–90-ben demokratikus útra áttért országok közül, amelyben antidemokratikus fordulat ment végbe.

Ám ennyi is elég, hogy a példa erejével bizonyítsa: ilyen fordulat megtörténhet...
Forrás: Élet és Irodalom

Undefined