Skip directly to content

Új hozzászólás

Az általános iskolai szegregáció változásai

on h, 09/05/2016 - 07:33
 
 
Megjelent Zolnay János projektzáró tanulmánya 
 
A tanulmány a pécsi általános iskolai szegregáció változásait illetve az általános iskolás diákok iskolák közötti ingázását vizsgálja, három teljes körű adatfelvétel alapján. Alapvető célja annak megértése és leírása, hogy milyen szerepe van a tanulók nagymértékű ingázásának a közoktatási szelekciós folyamatokban, mi jellemzi az iskolák ingázási játszmáit, mennyire sikeresek vagy sikertelenek a különféle csoportokhoz tartozó diákok erőfeszítései, hogy ingázás révén javítsák közoktatási pozíciójukat. A pécsi ingázási trendek számottevő mértékben eltérnek az országos trendektől, mivel az alacsony státuszú és roma tanulók ingázási rátája jóval magasabb, mint más városokban. De miközben az ingázó tanulók többségének sikerül lakóhelye szerinti körzeti iskolájánál jobb iskolában tanulnia, az ingázó alacsony státuszú, és mindenekelőtt a roma tanulók többsége kifejezetten rosszabb iskolában tanul, mintha a körzeti iskolába iratkozott volna be; az ő ingázásukat az magyarázza, hogy magas státuszú körzeti iskolájuk, amely minden megfontolás nélkül köteles lenne fölvenni őket informálisan távolabbi és rosszabb iskolába szorítja ki őket. A tanulmány helyi érvénnyel megkérdőjelezi azt az állítást, hogy a közoktatási szelekciós mechanizmusokat kizárólag a magas státuszú diákok és iskolák kölcsönös választása, illetve a magas státuszú diákok ingázási hajlandósága szabályozná. Az államosított iskolák fenntartója éppúgy képtelen követni és kontrollálni a folyamatokat, mint korábban az iskolafenntartó önkormányzat. A vizsgálat kiterjedt a pécsi óvodások ingázására és az óvodások ingázásának irányára is 
Undefined