Skip directly to content

Új hozzászólás

Open Society Institute (OSI) pályázat - 2011. május

on v, 05/08/2011 - 21:30

A pályázat címe: Tudástár Magyarország leghátrányosabb helyzetű kistérségeinek gazdasági, társadalmi folyamatairól, a romakérdés összefüggéseiben

A térség posztszocialista országai EU-csatlakozása után előállt helyzetben a Civitas Europica Centralis (CEC) Alapítvány feladatának tartja a közép- és kelet-európai régió gazdasági, politikai és társadalmi folyamatainak elemzését - tekintettel a térség európai uniós integrációjára. Ennek érdekében együtt kíván működni a közép- és kelet-európai térségben a „Varratmentes Európában” gondolkozó, együttműködéseket generáló intézményekkel, vállalkozásokkal, cégekkel. A terület- és településfejlesztés szempontjainak figyelembevétele mellett a civil szféra erősítésével kívánja segíteni a horizontális integrációk kialakulását. Közre kíván működni a határmenti régiók együttműködésében, a határok által szétszabdalt térségek revitalizálásában, fejlesztési stratégiák - ezen belül ez ezekhez szervesen kapcsolódó roma felzárkóztatási programok - kialakításában. Emellett az Alapítvány foglalkozik összehasonlító nacionalizmuskutatással. A CEC az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány (EÖKIK) szellemi örökösének tekinti magát. Az EÖKIK már 2000-ben rámutatott a gazdasági fejletlenség és a cigányság térbeli koncentrációja közötti összefüggésekre.  
 
magyar