Skip directly to content

„Az idegen” - A kolozsvári KORUNK tematikus száma

on cs, 09/24/2015 - 12:42

A kolozsvári Korunk Szerkesztősége - a Magyar Szociológiai Társaság, az ELTE Szociológiai Doktori Iskola Interdiszciplináris program vezetője és az MTA BTK Filozófiai Intézete társszervezésével - nagy érdeklődés mellett, Budapesten mutatta be a folyóirat „Az idegen” című tematikus számát

A folyóiratot bemutatták Erős Ferenc pszichológus, Majtényi László alkotmányjogász és Wessely Anna szociológus - Mi egy idegen? Ki lenne idegen? Van-e a mai világunkban aktuálisabb kérdés annál, hogy miként viszonyuljunk az idegenhez? Az idegenség mindannyiunk egzisztenciális állapota? A világban-benne-lét fundamentálontológiai meghatározottsága? Metafizikai állandóság? A másikhoz képest én is idegen lennék? Aki nem olyan, amilyen én vagyok, amilyennek lenni kell, az volna az idegen? Mi határozza meg az idegent? Az idegenség kulturális-civilizatorikus tényező? Vallási? Geográfiai? Nyelvi? Nemzeti-nemzetállami?És mi az idegennel a teendő? A mássággal szembeni tartózkodás, elutasítás és gyűlölet? Avagy a feltétel nélküli szeretet és befogadás? Az idegen voltaképpen felebarát vagy ellenség? Ki a "mi", a hozzánk tartozó, s mitől az? Szolgáltak-e tanulsággal az idegengyűlölet évszázados-évezredes tapasztalatai? A másikkal szembeni előítéletek és sztereotípiák antropológiai szükségszerűségek? Az univerzalisztikus tudat miként gondolkodik a másikról? S az univerzalisztikus vallási hagyomány, a monoteizmus hogyan látja az "egy Istenen kívülieket"? Asszimiláció vagy integráció? Az idegenség a modernitás szimptómája? Lehetséges-e valóságos párbeszéd más vallásokkal, más kultúrákkal? PC, tapintat, tolerancia, vagy tabusítás? Van-e határa a mássággal szembeni toleranciának? Van-e joga és van-e kötelessége az idegennek? Univerzálisak-e az emberi jogok? Minden másság tisztelendő? - A Korunk kolozsvári folyóirat "Az idegen" c. legújabb, tematikus számát - magyarországi és erdélyi szerzők bevonásával - a fenti kérdéseknek szentelte. Messze nem azzal a szándékkal, hogy egyértelmű és megnyugtató válaszokat, útmutatásokat tegyenek közzé, hanem azért, hogy a közös gondolkodás felelősségével elindítsanak egy égetően fontos diskurzust 

Undefined

Post new comment