Skip directly to content

CEC-kötet bemutató az ELTE-n

on k, 03/13/2018 - 18:44

Március 7-én az ELTE Jog- és Társadalomelméleti Tanszékén tartott rendezvény keretében Fleck Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár mutatta be a Civitas Europica Centralis Alapítvány (CEC) legújabb kötetét. Az EU-tópiák születése a magyar-szlovák határok mentén – Új közszolgáltatások iránti kereslet előrejelzése a Magyarország és Szlovákia között tervezett új határátkelők esetében című kiadványt a CEC kutatói, Törzsök Erika és Majoros András készítették. Fleck Zoltán rámutatott, a lengyel társadalomkutatót, Piotr Sztompka-t idézve, a „civilizációs kompetenciák”, elsősorban a kooperáció és innováció fontosságára, amik csak „nyitott társadalmakban” tudnak működni. A kötet alapjául egy, a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával 2017-ben megvalósult, a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézettel közös empirikus gazdaságszociológiai kutatás szolgált. A kutatás településpárokról készített „esettanulmányok” formájában mutat rá azokra a lokális és térségi fejlesztési, együttműködési lehetőségekre, melyeket a határ menti infrastrukturális fejlesztések indukálhatnak. Ezek megvalósításáról Magyarország és Szlovákia kormányai még 2014-ben megállapodtak. A Magyarországon 2016 eleje óta hatályos kormányhatározattal is megerősített, ugyanakkor ez idáig még nem megvalósított szándékok szerint 18 közvetlen közúti vagy vízi átjárhatóságot biztosító beruházás (pl. 5 db Ipoly-híd) megépítése valósulhat meg, a 2014 és 2020 közöti uniós (Interreg) forrásokból. Az Európai Unió magyar-szlovák határ menti, etnikai feszültségekkel egyáltalán nem jellemezhető térségei, települései esetében feltárt gazdasági-társadalmi lehetőségek azonban egyelőre csak „utópiák”. Elsősorban azért, mert Magyarországon a helyi önkormányzatok és szakmai szervezetek feladat- és hatáskörei, pénzügyi forrásai a 2010 óta zajló centralizációs intézkedések következtében folyamatosan csökkennek. A helyi, kreatív energiákra épülő önkormányzati-szakmai „autonómia” mára lényegében megszűnt Magyarországon.

Undefined

Post new comment