Skip directly to content

Egyházak – Holokauszt - kötetbemutató a Minervánál

on szo, 11/05/2016 - 07:29
 
A Churches – Holocaust, Christian Churches of Central and Eastern Europe and the Holocaust (Egyházak – Holokauszt, Közép-Kelet-Európa keresztény egyházai és a holokauszt) című tanulmánykötet mutatták be ma a Minerva-házban. A kötetet Gidó Attila történész és Tibori Szabó Zoltán újságíró, szerkesztő ajánlotta az egybegyűltek figyelmébe - Hogy a múlt hibáiból tanulni tudjunk -  „…a kötetet elsőként a házigazda, Tibori Szabó Zoltán ajánlotta az érdeklődő kolozsvári közönség figyelmébe, hangsúlyozva: a könyv olvasása megerősítette abban, hogy nem lehet elválasztani a klérus és az értelmiség szerepét a vizsgált időszakban, a két világháború között és a második világháború éveiben a mai Magyarország, Románia és Szlovákia területén. – Az egyházi elit körülbelül ugyanolyan kihívásoknak volt kitéve, és nagyrészt ugyanolyan kompromisszumokba hagyta magát belevezetni, mint az értelmiség. Ez pedig azért történhetett meg, mert erkölcsi és tudományos alapjaik nem voltak kellőképpen szolidak, és engedtek azoknak az ígéreteknek és propagandáknak, amelyek jelentősen alakították a korszak szellemiségét, történéseit – hangsúlyozta Tibori. Esete válogatja, hogy az egyházi emberek közül ki miként reagált a felmerülő kihívásokra az adott helyzetben, Márton Áron katolikus püspök, Járosi Andor evangélikus esperes, Ráduly István bözödújfalui katolikus plébános és a Szociális Testvérek Társasága – élükön Slachta Margittal és Salkaházi Sárával – viszont olyan példát mutattak, amely az ember- és felebaráti szeretetről tanúskodott …” 
 
Forrás: Szabadság (Kolozsvár)
 
Undefined

Post new comment