Skip directly to content

Marsovszky Magdolna: Antiszemitizmus és nemzeti áldozati mítosz

on cs, 06/20/2013 - 10:04
  • ...az antiszemitizmus specifikuma az, hogy nem elégszik meg csupán a zsidókkal szembeni bizalmatlansággal és gyanakvással (BIBÓ, [1978] 1983:826; CSEPELI, 1990), hanem egyfajta „világnézetté“ (HOLZ, 2001) is válik, melyben az outgroup (zsidó konstrukció, zsidók, illetve a zsidónak véltek) a „Gonosz“, a „rossz szellem“, a „rossz akarat“ megtestesítői (SARTRE, 1947), akik örök harcban állnak a „Jóval“. E világképben az outgroup egy, a nemzeti identitással szemben álló „antiidentitás“ megtestesítőivé válnak. Ebből a démonizálásból keletkezik a „misztikus zsidó“ mint kulturális konstrukció, ami az ún. „projektív antiszemitizmus“ forrása. Ezen a ponton tehát az antiszemitizmusról már mint „kulturális kódról“ (VOLKOV, 2000) beszélhetünk. Így válik az antiszemitizmus egyfajta gondolkozás-, érzés- és cselekvésvilág összességévé. Az antiszemitákat saját érték- és normarendjüknek megfelelő közös ethos köti össze, amely egyaránt ideológia, világnézet és nagy szimbolikus egység, tehát kulturális jelenség. Egyesek kategorikusan elutasítják ezt a kultúrát, mások passzívan vagy aktívan részesévé válnak. Ebben az értelemben tehát az antiszemitizmus kulturális magatartásforma, vagyis kultúrkritika...
  • Forrás: Romaclub.hu
Undefined

Post new comment