Skip directly to content

Végel László: A határon túliakon cuppogják magukat prófétává

on h, 12/08/2014 - 07:16
 
Képtelen helyzet: a hivatalos diskurzusban a nemzeti egyetértés retorikája dominál, a mozaikos kép helyett homogén nemzetkép uralkodik el, amelyben a kisebbségi kultúrák rezervátumokat, egzotikus skanzenokat képviselnek. Holott nem azok, de a szimbolikus és homogén nemzetkoncepció azzá teszi őket … Sajnos ma a nemzeti üzenetek legnagyobb része politikai, az is főleg a pártcsatornákon keresztül jön. Hátránya, hogy a pártvilág a kisebbségi közösség elenyésző részét öleli fel, amit az is bizonyít, hogy a parlamenti választásokon a kisebbségiek részvételi aránya kisebb, mint a többségi nemzeté. Valószínűleg a kultúrára hárul(na) a szerep, hogy betöltse az identitásmegőrzés légüres terét. A kultúra helyzete azonban siralmas. Kisebbségi berkekben úgy vélik, hogy a kultúra a nemzetpolitika szolgája és nem a kritikus szellem megtestesítője. Nem Ady, hanem Wass Albert az időszerű olvasmány. Nos, ez a „jóakaratú” identitásvédelem szüli aztán azt az „értékrendet”, amelyről Németh Lászlónak egy jó szava sem volt: „Nincs rosszabb magyar – írta –, mint aki csak magyar, s hazai kátyúkban akarja prófétává cuppogni magát.” Ez a „cuppogás” a kisebbségben majdnemhogy általános! Gyakorta túlbuzgó anyaországi állami köztisztviselők, akikről még udvariasságból sem mondható el, hogy élvonalbeli politikusok, hivatalos fellépések alkalmával, a magyar kormányt reprezentálva vállalkoznak kisebbségi kulturális értékrend megfogalmazására … Az értelmiség az egész régióban pauperizálódott, a kisebbségi azonban hatványozottan, mert a kisebbségi kultúrának nincs piaca, az alapítványi támogatások esetleg részben biztosítják a túlélést, a piacot azonban nem. Sokszor gerjesztik a saját bűvös körökbe történő bezárkózást, az „elkényelmesedést”. Így rajzolódik ki a túlélés kényszerpályája a légüres térben. A kisebbségi médiumok elvesztették tömegbefolyásukat, a médiapluralizmus hiánya egyhangúvá teszi őket, nem csoda, hogy példányszámuk rohamosan csökken. Vezető szerepet az anyaországi elektronikus média, főleg a televízió, továbbá a népszerűbb anyaországi honlapok kapnak. Képtelen helyzet: a hivatalos diskurzusban a nemzeti egyetértés retorikája dominál, a mozaikos kép helyett homogén nemzetkép uralkodik el, amelyben a kisebbségi kultúrák rezervátumokat, egzotikus skanzenokat képviselnek. Holott nem azok, de a szimbolikus és homogén nemzetkoncepció azzá teszi őket” 
 
Forrás: Népszabadság
Undefined

Post new comment