Skip directly to content

Végel László: Sebezhető kisebbség

on h, 12/17/2012 - 06:47

Sebezhető kisebbség

  • „A szerbiai statisztikai hivatal nyilvánosságra hozta a 2011-ben megtartott népszámlálás nemzetiségi adatait, ezek szerint a vajdasági magyarság lélekszáma jelentős mértékben csökkent. Számokban kifejezve: 254 ezer magyar került a nyilvántartásba, mintegy 40 ezerrel kevesebb, mint a tíz évvel ezelőtti népszámlálás alkalmával. Százalékokban kifejezve ez a létszámcsökkenés lényegesen nagyobb, mint a pártállami időszakban. A többségi nemzet, a szerbek lélekszáma is csökkent, magyarázkodnak a közírók, ugyanakkor méltányolják, hogy mégsem olyan arányban, mint a magyar kisebbségé. A következmények is mások. Nem vitás, hogy a most közzétett adatok csökkentik a kisebbség önbizalmát, ami abból is kiviláglik, hogy a magyar fiatalok egyre tömegesebben hagyják el szülőföldjüket. Már nem Magyarországra települnek át, mert – a szerb–magyar kettős állampolgárságuknak köszönhetően – könnyen jutnak munkahelyhez Ausztriában, Németországban vagy éppen Kanadában, Ausztráliában is. Az első visszajelzések arról tanúskodnak, hogy az úgynevezett tömbben történt a legnagyobb lélekszámcsökkenés, vagyis a többségében magyarok lakta településeken, ahol az elmúlt évtizedekben magyar kisebbségi párt volt hatalmon. Persze nem ez a lélekszámcsökkenés okozója, viszont tény, hogy ezeken a településeken nagyobb volt a remény, minek következtében nagyobb lett a kiábrándulás is…”
  • Forrás: Népszabadság
Undefined

Post new comment