Skip directly to content

Ravasz Ábel: Szlovákiai magyarok mint választók, 2009–2013

on k, 08/27/2013 - 11:56
  • Az 1998 óta fennálló „szlovákiai magyar egypártrendszer” 2009 máso-dik félévében, a Most-Híd nevű interetnikus párt létrejöttével adta át isméta helyét a többpártrendszernek.
Undefined

Tölgyessy Péter: A Fidesz és a magyar politika lehetséges új iránya

on k, 07/16/2013 - 12:18
 
...az egész magyar társadalmi modell látszik elfáradt-nak. A hazai közvélemény jelentős hányadában megbicsaklott a bizalom a piacosítóreformok és a nyugatos jogállam sikerében...
Undefined

Scheppele: Az EP bal- és jobboldala együtt állt ki az európai értékekért

on p, 07/05/2013 - 13:42
  • Kim Lane Scheppele, a Princeton egyetem alkotmányjogász professzora Balogh S. Éva Hungarian Spectrum című blogján tette közzé A Tavares-jelentés dicsérete című írását szerdán, azt követően, hogy az Európai Parlament elfogadta a jelentést. „Nehéz elképzelni ennél elsöprőbb vádiratot a Fidesz alkotmányos forradalma ellen”, írja Scheppele a jelentésről, amelyet „meglepően nagy többséggel” fogadtak el, s „ez meghazudtolja a magyar kormány állítását, hogy a jelentés pusztán a baloldal összeesküvése volna”.
  • Forrás: Galamus
Undefined

Marsovszky Magdolna: Antiszemitizmus és nemzeti áldozati mítosz

on cs, 06/20/2013 - 10:04
  • ...az antiszemitizmus specifikuma az, hogy nem elégszik meg csupán a zsidókkal szembeni bizalmatlansággal és gyanakvással (BIBÓ, [1978] 1983:826; CSEPELI, 1990), hanem egyfajta „világnézetté“ (HOLZ, 2001) is válik, melyben az outgroup (zsidó konstrukció, zsidók, illetve a zsidónak véltek) a „Gonosz“, a „rossz szellem“, a „rossz akarat“ megtestesítői (SARTRE, 1947), akik örök harcban állnak a „Jóval“. E világképben az outgroup egy, a nemzeti identitással szemben álló „antiidentitás“ megtestesítőivé válnak.
Undefined

Végel László: Szürreális egyezség

on sze, 06/05/2013 - 12:11

Szürreális egyezség

  • Az utóbbi hónapokban ismét Szerbiára terelődött az európai figyelem. Kivételesen nem elmarasztaló vélemények hallatszanak, elismerő kijelentéseket lehet hallani. Az európai politikusok, a sajtó ugyanis méltányolja Belgrád igyekezetét, hogy elfogadható megoldást találjon a közte és Pristina közötti konfliktusra.
Undefined

„AZ EMLÉKEZET AZ A PARADICSOM, AHONNAN NINCS KIŰZETÉS”

on sze, 05/29/2013 - 13:54

 

  • Az 1933-ban Aradon született Eginald Schlattner a kortárs erdélyi szász irodalom talán legismertebb alakja. Önéletrajzi trilógiájának első kötete, aFejvesztett kakas után megjelent magyarul a második kötet, a Vörös kesztyű is.
Undefined

Miklós Gábor: Keskeny híd a XXI. századba

on sze, 05/29/2013 - 13:30

 

  • A mai Varsó elképesztő módon fejlődő város. Valódi üzleti központja Kelet-Közép-Európának. Azt hittük, Budapest lesz az, hát nem. A szocreál kockák között, felett felhőkarcolók magasodnak, új hidak, utak, metró épül, a régi házak is újra fényesek. A város pezseg, vibrál, dolgozik.  A hajdani Varsóból pedig csak szigetek maradtak. Szigetecskék, véletlenül megmaradt falak, esetleg bérházak. Ha egy háznak a teteje is megmaradt, hát annak külön története van. Még inkább, ha az épületnek valamilyen zsidó vonatkozása van, vagy éppen az egykori gettó területén volt.
Undefined

Marsovszky Magdolna: „Nemzetek Európája” – Az etnonacionalista nemzetkoncepció és annak demokratikus alternatívája

on cs, 05/09/2013 - 14:32

 „Nemzetek Európája” – Az etnonacionalista nemzetkoncepció és annak demokratikus alternatívája

  • A fasizmusok kultúrájának lételeme a népnemzeti, etnikai nemzetkoncepció, vagy az etnonacionalizmus (a fasizmus definíciójával kapcsolatban vö. pl. GRIFFIN 2003). A magyarországi kultúrának központi eleme az a felfogás, amely szerint létezne egy „magyarság” mint etnikailag homogén népnemzeti közösség (újabban vérközösség), amelynek lenne összetartó, kohéziós ereje.
Undefined

Dr. Jakab Attila előadása a Bochumi Egyetemen

on k, 04/23/2013 - 18:38

 

 
Jakab Attila 2013. április 11-én, meghívott előadóként, a Bochum-i Egyetem Käte Hamburger Kolleg "Dynamics of the History of Religions between Asia and Europe" programja keretében "Fények és árnyak" (Shadows and Lights. The Involvement of the Hungarian Catholic Clergymen in Anti-Semitism and Holocaust in the Horthy Era,1920-1944) címmel tartott előadást a magyar katolikus egyháznak az antiszemitizmushoz és a Holokauszthoz való viszonyulásáról a Horthy-korszakban (ww.khk.ceres.ruhr-uni-bochum.de/en/news/all/en-20130411-video-attila-jakab).
Undefined

Oldalak