Skip directly to content

Végel László: Szürreális egyezség

on sze, 06/05/2013 - 12:11

Szürreális egyezség

  • Az utóbbi hónapokban ismét Szerbiára terelődött az európai figyelem. Kivételesen nem elmarasztaló vélemények hallatszanak, elismerő kijelentéseket lehet hallani. Az európai politikusok, a sajtó ugyanis méltányolja Belgrád igyekezetét, hogy elfogadható megoldást találjon a közte és Pristina közötti konfliktusra.
Undefined

„AZ EMLÉKEZET AZ A PARADICSOM, AHONNAN NINCS KIŰZETÉS”

on sze, 05/29/2013 - 13:54

 

  • Az 1933-ban Aradon született Eginald Schlattner a kortárs erdélyi szász irodalom talán legismertebb alakja. Önéletrajzi trilógiájának első kötete, aFejvesztett kakas után megjelent magyarul a második kötet, a Vörös kesztyű is.
Undefined

Miklós Gábor: Keskeny híd a XXI. századba

on sze, 05/29/2013 - 13:30

 

  • A mai Varsó elképesztő módon fejlődő város. Valódi üzleti központja Kelet-Közép-Európának. Azt hittük, Budapest lesz az, hát nem. A szocreál kockák között, felett felhőkarcolók magasodnak, új hidak, utak, metró épül, a régi házak is újra fényesek. A város pezseg, vibrál, dolgozik.  A hajdani Varsóból pedig csak szigetek maradtak. Szigetecskék, véletlenül megmaradt falak, esetleg bérházak. Ha egy háznak a teteje is megmaradt, hát annak külön története van. Még inkább, ha az épületnek valamilyen zsidó vonatkozása van, vagy éppen az egykori gettó területén volt.
Undefined

Marsovszky Magdolna: „Nemzetek Európája” – Az etnonacionalista nemzetkoncepció és annak demokratikus alternatívája

on cs, 05/09/2013 - 14:32

 „Nemzetek Európája” – Az etnonacionalista nemzetkoncepció és annak demokratikus alternatívája

  • A fasizmusok kultúrájának lételeme a népnemzeti, etnikai nemzetkoncepció, vagy az etnonacionalizmus (a fasizmus definíciójával kapcsolatban vö. pl. GRIFFIN 2003). A magyarországi kultúrának központi eleme az a felfogás, amely szerint létezne egy „magyarság” mint etnikailag homogén népnemzeti közösség (újabban vérközösség), amelynek lenne összetartó, kohéziós ereje.
Undefined

Dr. Jakab Attila előadása a Bochumi Egyetemen

on k, 04/23/2013 - 18:38

 

 
Jakab Attila 2013. április 11-én, meghívott előadóként, a Bochum-i Egyetem Käte Hamburger Kolleg "Dynamics of the History of Religions between Asia and Europe" programja keretében "Fények és árnyak" (Shadows and Lights. The Involvement of the Hungarian Catholic Clergymen in Anti-Semitism and Holocaust in the Horthy Era,1920-1944) címmel tartott előadást a magyar katolikus egyháznak az antiszemitizmushoz és a Holokauszthoz való viszonyulásáról a Horthy-korszakban (ww.khk.ceres.ruhr-uni-bochum.de/en/news/all/en-20130411-video-attila-jakab).
Undefined

Bauer Tamás: A Fidesz igaza

on v, 03/31/2013 - 14:24

A Fidesz igaza

  • „Az Országgyűlés a múlt héten folytatta le Potápi Árpád T/10373. számú, „A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról” szóló törvényjavaslatának általános vitáját. Ezen a héten már a részletes vita következik, két hét múlva jön a záró szavazás.
Undefined

Dr. Tóth Mihály előadása

on p, 03/29/2013 - 23:39

Az ukrán kisebbségi jogi szabályozás és a nyelvtörvény dilemmái -

Dr. Tóth Mihály előadása az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjának Jogtudományi Intézetében - 2013. 03. 28.

Undefined

Marsovszky Magdolna: A direkt és a fordított rasszizmus

on k, 03/26/2013 - 08:47

A direkt és a fordított rasszizmus

  • „Az ENSZ javaslata alapján 1966 óta március 21. az antirasszizmus napja. Mindennap, de ezen a napon nyomatékosan tiltakozunk mindenféle rasszista erőszak ellen, a különböző médiákban vagy – mint Magyarországon – a parlamentben is tapasztalható sztereotipizált, kódolt vagy nyílt gyűlöletkeltés és a mindennapi rasszizmus ellen.
Undefined

Jakab Attila: Az Orbán-rezsim politikai teológiája

on cs, 02/28/2013 - 07:40

Az Orbán-rezsim politikai teológiája

  • „A politikai teológia alapvonása, hogy a politikai filozófia és a keresztény teológia metszéspontjában áll. Arról szól, hogy a teológiai fogalmak és gondolkodásmód miképpen legitimálják, és határozzák meg a politikai, gazdasági és társadalmi cselekvéseket.
Undefined

Karsai László: Az első zsidótörvény – Kovács M. Mária: Törvénytől sújtva

on v, 02/17/2013 - 11:13

Az első zsidótörvény – Kovács M. Mária: Törvénytől sújtva

  • „A mai magyarországi (szélső) jobb se lenyelni, se kiköpni nem képes az első világháború utáni Európa első antiszemita törvényét, az 1920. XXV. tc-t, amely (Teleki Pál első miniszterelnöksége idején) 6%-ra korlátozta az egyetemekre felvehető zsidók számát. A mérsékeltebb jobboldaliak arra próbálnak hivatkozni, hogy ez nem is „zsidótörvény”, hiszen annak szövegében a zsidó szó elő sem fordul.
Undefined

Oldalak