Skip directly to content

Dr. Jakab Attila előadása

on szo, 02/02/2013 - 11:31

Dr. Jakab Attila előadása

 • 2013. FEBRUÁR 11-ÉN hétfőn 18 órakor dr. Jakab Attila vallástörténész Vallás - erkölcs – hitoktatás – A hatalom politikai teológiája Magyarországon címen a Mozsár kávézó különtermében tart előadást. (Mozsár utca 2., a Nagymező utca és a Mozsár utca sarkán)
 • Az előadás után kötetlen beszélgetés az előadóval
Undefined

A Civitas Europica Centralis kibővített kuratóriumi ülést tart

on v, 01/27/2013 - 11:08

A Civitas Europica Centralis 2013. február 4-én, 14 órakor kibővített kuratóriumi ülést tart.

Helyszín: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. II. 229.

Napirend:

 • a berlini ITF-hez beadott pályázat (The relationship between the historical churches and the Jewish community in Czechoslovakia and Hungary from 1920 until the Holocaust) részjelentésének megtárgyalása; (bemutatja dr. Törzsök Erika és dr. Jakab Attila, meghívottak - Ormos Mária, Heller Ágnes, Fazekas Csaba, Stark Tamás - hozzászólása)
 • beszámoló az Alapítvány 2012-es tevékenységéről; (Majoros András)
 • 2013-as tervek (Törzsök Erika)

MEGHÍVÓ

Undefined

Utcaseprő sem lehetett zsidó - Vészkorszak – Karsai László történész sok százra teszi az antiszemita törvények és rendeletek számát

on v, 01/27/2013 - 08:43

Utcaseprő sem lehetett zsidó - Vészkorszak – Karsai László történész sok százra teszi az antiszemita törvények és rendeletek számát

 • A köztudatban úgy él, hogy három zsidóellenes törvényt hoztak a Horthy-korszakban. Ha ideszámítjuk – márpedig ide kell – a numerus clausust, amely 1920-tól a zsidó diákok továbbtanulási lehetőségeit korlátozta, akkor négyet. Ismereteink azonban erősen hiányosak. Karsai László történész kutatásai szerint valójában huszonkét törvény, ezeken kívül sok száz rendelet szolgálta a magyar zsidók szisztematikus jogfosztását és kirablását.
Undefined

Takács Ferenc: Zárszámadás – Az asszimiláció kívánatos mélysége 2.

on h, 01/21/2013 - 07:40

Zárszámadás – Az asszimiláció kívánatos mélysége 2.

 • „Asszimilációs idill 1862-ből. Forrásom Ágai Adolf (1836-1916) Zsidó menyegző falun - Rajzolat a zsidó magyar népéletből című írása, mely a Magyar Izraelita 1862. március 21-i számában jelent meg… Formájára és szerkezetére nézve ebben a sémában - a séma két tagjaként - egy állandó és egy változó komponens jelenik meg egymással kölcsönhatásban: a "magyarság" egyfelől és a "zsidóság" másfelől.
Undefined

Törzsök Erika: Gyöngyszemek 2010–2011–2012-ből – Gereben István emlékére

on p, 01/18/2013 - 07:05

Gyöngyszemek 2010–2011–2012-ből – Gereben István emlékére

 • „Mely értékek tartanak össze egy társadalmat, ha úgy tetszik, nemzetet? A 2010-es választásokon győztes egykor liberális Fidesz úgy vélte, hogy Magyarországot a nacionalizmus, az antikommunizmus, az antiszemitizmus mentén tudja maga alá gyűrni, hatalmában tartani.
Undefined

Tibori Szabó Zoltán: Mit keresett a kommunista a grófnál?

on sze, 01/09/2013 - 14:44

Mit keresett a kommunista a grófnál? - Gáll Ernő és Teleki Ernő kapcsolata a Securitate-iratok és más dokumentumok tükrében

 • Aki Gáll Ernő szociológus-filozófus egyetemi tanárt, a Korunk egykori főszerkesztőét ismerte, pontosan tudja, mennyire elővigyázatos volt, milyen pontosan mérlegelte cselekvési lehetőségeit, azok sikerre vitelének esélyeit, és mennyire körültekintő volt barátai megválogatásában és emberi kapcsolataiban.
Undefined

Rudolf Chmel: Újabb esély

on cs, 01/03/2013 - 07:01

 

 • „Közép-Európában szemmel láthatóan vesztésre áll a nyílt társadalom, mélyül az értékválság, a nacionalizmus és a populizmus ebben a közegben jól megfér egymás mellett, erősíti is egymást. Sok politikus jó öreg előítéletek és a makacsul tovább élő elavult vagy hamis mítoszok felmelegítésével igyekszik a megélhetési gondokkal szembesülő gyalogpolgárok figyelmét elterelni. A kis diktátorok keresve sem találnak jobb helyzetet, mint amikor társadalmi méretben a veszélyeztetettség és az emiatti állandó félelem érzetét kelthetik.
Undefined

Takács Ferenc: Az asszimiláció kívánatos mélysége - I.

on sze, 01/02/2013 - 08:12

Az asszimiláció kívánatos mélysége - I.

 • A Romsics Ignác történészprofesszor (vélt? valóságos? putatív? potenciális? virtuális?) antiszemitizmusa gerjesztette szövegállomány egyik leitmotivja a zsidók magyarországi asszimilációjával kapcsolatos megállapítások egy csoportja. Közülük három látszik ismétlődni (egyik sem új gondolat, mindhárom tekintélyes előtörténettel büszkélkedhet az ún. magyar szellemi életben). Az első úgy szól, hogy 1. a zsidók asszimilációja Magyarországon sikertelen, sekélyes, nem kellő mélységű stb. volt.
Undefined

Marsovszky Magdolna: Nemzetek Európája, az etnonacionalista nemzetkoncepció

on p, 12/28/2012 - 10:10

 

 • A magyarországi hivatalos kultúrának, az Orbán-kormány és a Jobbik nemzetkoncepciójának központi eleme az az elképzelés, miszerint létezik egy „magyarság”, mint kulturálisan vagy etnikailag homogén népnemzeti közösség (gyakran „vérközösség”). Európát ennek megfelelően a „nemzetek Európájának” tekintik.
Undefined

Végel László: Sebezhető kisebbség

on h, 12/17/2012 - 06:47

Sebezhető kisebbség

 • „A szerbiai statisztikai hivatal nyilvánosságra hozta a 2011-ben megtartott népszámlálás nemzetiségi adatait, ezek szerint a vajdasági magyarság lélekszáma jelentős mértékben csökkent. Számokban kifejezve: 254 ezer magyar került a nyilvántartásba, mintegy 40 ezerrel kevesebb, mint a tíz évvel ezelőtti népszámlálás alkalmával. Százalékokban kifejezve ez a létszámcsökkenés lényegesen nagyobb, mint a pártállami időszakban.
Undefined

Oldalak