Skip directly to content

Bauer Tamás: A Fidesz igaza

on v, 03/31/2013 - 14:24

A Fidesz igaza

 • „Az Országgyűlés a múlt héten folytatta le Potápi Árpád T/10373. számú, „A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról” szóló törvényjavaslatának általános vitáját. Ezen a héten már a részletes vita következik, két hét múlva jön a záró szavazás.
Undefined

Dr. Tóth Mihály előadása

on p, 03/29/2013 - 23:39

Az ukrán kisebbségi jogi szabályozás és a nyelvtörvény dilemmái -

Dr. Tóth Mihály előadása az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjának Jogtudományi Intézetében - 2013. 03. 28.

Undefined

Marsovszky Magdolna: A direkt és a fordított rasszizmus

on k, 03/26/2013 - 08:47

A direkt és a fordított rasszizmus

 • „Az ENSZ javaslata alapján 1966 óta március 21. az antirasszizmus napja. Mindennap, de ezen a napon nyomatékosan tiltakozunk mindenféle rasszista erőszak ellen, a különböző médiákban vagy – mint Magyarországon – a parlamentben is tapasztalható sztereotipizált, kódolt vagy nyílt gyűlöletkeltés és a mindennapi rasszizmus ellen.
Undefined

Jakab Attila: Az Orbán-rezsim politikai teológiája

on cs, 02/28/2013 - 07:40

Az Orbán-rezsim politikai teológiája

 • „A politikai teológia alapvonása, hogy a politikai filozófia és a keresztény teológia metszéspontjában áll. Arról szól, hogy a teológiai fogalmak és gondolkodásmód miképpen legitimálják, és határozzák meg a politikai, gazdasági és társadalmi cselekvéseket.
Undefined

Karsai László: Az első zsidótörvény – Kovács M. Mária: Törvénytől sújtva

on v, 02/17/2013 - 11:13

Az első zsidótörvény – Kovács M. Mária: Törvénytől sújtva

 • „A mai magyarországi (szélső) jobb se lenyelni, se kiköpni nem képes az első világháború utáni Európa első antiszemita törvényét, az 1920. XXV. tc-t, amely (Teleki Pál első miniszterelnöksége idején) 6%-ra korlátozta az egyetemekre felvehető zsidók számát. A mérsékeltebb jobboldaliak arra próbálnak hivatkozni, hogy ez nem is „zsidótörvény”, hiszen annak szövegében a zsidó szó elő sem fordul.
Undefined

"Mivé lettél... csángó magyar?!" - Dr. Jakab Attila elődása

on v, 02/17/2013 - 10:02
 • A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Budapest belvárosi csoportja szervezésében, a „Nemzet, nemzettudat, nacionalizmus” ismeretterjesztő előadás-sorozat keretében 2013. február 21,én, csütörtökön, 18 órakor mutatják be Dr. Jakab Attila vallástörténész "Mivé lettél... csángó magyar?!" című kötetét. A bemutatáón a szerző "A moldvai csángómagyarok népi vallásossága" címmel tart előadást.
 • Helyszín: Szent Kinga Közösségi Otthon (1053 Budapest, Egyetem tér 5.)

MEGHÍVÓ

Undefined

Dr. Jakab Attila előadása

on szo, 02/02/2013 - 11:31

Dr. Jakab Attila előadása

 • 2013. FEBRUÁR 11-ÉN hétfőn 18 órakor dr. Jakab Attila vallástörténész Vallás - erkölcs – hitoktatás – A hatalom politikai teológiája Magyarországon címen a Mozsár kávézó különtermében tart előadást. (Mozsár utca 2., a Nagymező utca és a Mozsár utca sarkán)
 • Az előadás után kötetlen beszélgetés az előadóval
Undefined

A Civitas Europica Centralis kibővített kuratóriumi ülést tart

on v, 01/27/2013 - 11:08

A Civitas Europica Centralis 2013. február 4-én, 14 órakor kibővített kuratóriumi ülést tart.

Helyszín: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. II. 229.

Napirend:

 • a berlini ITF-hez beadott pályázat (The relationship between the historical churches and the Jewish community in Czechoslovakia and Hungary from 1920 until the Holocaust) részjelentésének megtárgyalása; (bemutatja dr. Törzsök Erika és dr. Jakab Attila, meghívottak - Ormos Mária, Heller Ágnes, Fazekas Csaba, Stark Tamás - hozzászólása)
 • beszámoló az Alapítvány 2012-es tevékenységéről; (Majoros András)
 • 2013-as tervek (Törzsök Erika)

MEGHÍVÓ

Undefined

Utcaseprő sem lehetett zsidó - Vészkorszak – Karsai László történész sok százra teszi az antiszemita törvények és rendeletek számát

on v, 01/27/2013 - 08:43

Utcaseprő sem lehetett zsidó - Vészkorszak – Karsai László történész sok százra teszi az antiszemita törvények és rendeletek számát

 • A köztudatban úgy él, hogy három zsidóellenes törvényt hoztak a Horthy-korszakban. Ha ideszámítjuk – márpedig ide kell – a numerus clausust, amely 1920-tól a zsidó diákok továbbtanulási lehetőségeit korlátozta, akkor négyet. Ismereteink azonban erősen hiányosak. Karsai László történész kutatásai szerint valójában huszonkét törvény, ezeken kívül sok száz rendelet szolgálta a magyar zsidók szisztematikus jogfosztását és kirablását.
Undefined

Takács Ferenc: Zárszámadás – Az asszimiláció kívánatos mélysége 2.

on h, 01/21/2013 - 07:40

Zárszámadás – Az asszimiláció kívánatos mélysége 2.

 • „Asszimilációs idill 1862-ből. Forrásom Ágai Adolf (1836-1916) Zsidó menyegző falun - Rajzolat a zsidó magyar népéletből című írása, mely a Magyar Izraelita 1862. március 21-i számában jelent meg… Formájára és szerkezetére nézve ebben a sémában - a séma két tagjaként - egy állandó és egy változó komponens jelenik meg egymással kölcsönhatásban: a "magyarság" egyfelől és a "zsidóság" másfelől.
Undefined

Oldalak