Skip directly to content

Pályázat

on cs, 06/28/2012 - 20:01

A Civitas Europica Centralis támogatást nyert a berlini székhelyű Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research (ITF) pályázatán a „The relationship between the historical churches and the Jewish community in Czechoslovakia and Hungary from 1920 until the Holocaust” (Út a holokausztig: a keresztény egyházak viszonyulása a zsidósághoz a két világháború között Csehszlovákiában és Magyarországon) című kutatásra.
Undefined

Mindenki magát (ny)írja

on cs, 06/28/2012 - 19:45

Mindenki magát (ny)írja

  • Milyen zsidóképpel nőtt fel Nyírő József, és miért adta vissza miatta magas állami kitüntetését Elie Wiesel? Mit csináljon az ember, ha tetszik neki annak az írónak némely műve, aki ott ült a nyilas parlamentben? A Nobel-békedíjas Elie Wiesel visszautasította a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztjét többek között amiatt, hogy Magyarország második legrangosabb közméltósága, Kövér László részt vett Székelyudvarhelyen a Nyírő József-megemlékezésen. Döntéséről nyílt levélben értesítette Kövér Lászlót, a Magyar Országgyűlés elnökét.
Undefined

Törzsök Erika a Klubrádió Reggeli Gyors című műsorában - 2012.06.12.

on cs, 06/28/2012 - 19:23

A nemzeti szuverenitásról, a nemzeti bezárkózásról, a gyarmatosításról szóló, 19. századi szlogeneket nem szabad hangoztatni, fel kell hagyni az érzelmi és megosztó politizálással, ez csak a nacionalista kártyákat erősíti, amelyek képesek "lehívni egymást". Ezt fel kell váltsa a valódi együttmködés, az együttműködés kényszerének felismerése, valós válaszokat kell keresni a gondok megoldására. 

A beszélgetés az alábbi linkeken hallgatható meg:

Undefined

Európa mi vagyunk!

on cs, 05/03/2012 - 09:19

 

 
Az önkéntesség éve Európában – mindenkinek. Taxisofőröknek és teológusoknak, munkásoknak és munkanélkülieknek, menedzsereknek és zenészeknek, tanároknak és inasoknak, szobrászoknak és főszakácshelyetteseknek, a legfelsőbb bíróság bíráinak és nyugdíjasoknak, férfiaknak és nőknek – ez a válasz Európa válságára.
 
Európa fiataljai lehetnek jobban képzettek, mint elődeik valaha, mégis tehetetlennek érzik magukat a nemzetállamok egymásra torlódó csődjeivel és a munkaerőpiac végső összeomlásával szemben.
Undefined

Törzsök Erika: Extra Hungariam...

on h, 04/02/2012 - 07:36

 

  • "Magyarország szuverenitásának állandósult hangoztatásával Orbán Viktor Trianont szentesíti. Körülöttünk, Ukrajna kivételével az Európai Unió tagállamai terülnek el. Szerbia most kap zöld jelzést, mert be akar kerülni oda, ahonnan mi kifelé tartunk. A Fidesz-kormány bezárkózik a szuverenitásba, a két világháborúban kijelölt határok közé, ahelyett, hogy Trianon meghaladására törekedne. Jó lesz újra a határnál álldogálni órákat, ha Kolozsvárra vagy Komáromba, netán Bécsbe akarunk menni.
Undefined

Zolnay János: Az underclass felé

on cs, 03/29/2012 - 07:22

 

  • „A tizennyolc éves korig tartó tankötelezettségnél nincs ma fontosabb társadalompolitikai kérdés Magyarországon.
Undefined

Törzsök Erika: Játszmák határon belül, határon kívül

on szo, 03/10/2012 - 12:20

Törzsök Erika: Játszmák határon belül, határon kívül
  • Kevés olyan nép él Európában, amelyiknek saját parlamentjén kívül még öt ország parlamentjében van képviselete. Mi magyarok Budapesten kívül Bukarestben, Pozsonyban, Belgrádban, Zágrábban, Ljubljanában vagyunk jelen.
Undefined

Szpáhi világ Magyarországon

on cs, 03/01/2012 - 20:12

Szpáhi világ Magyarországon - Törzsök Erika előadása a Szolidaritás évértékelőjén - 2012. március 1.

Undefined

Attitűd-szélsőségesek Magyarországon – nemzetközi kontextusban

on cs, 03/01/2012 - 08:11

 

 
A Political Capital friss adatokkal bővített szélsőjobboldali eszmék iránti keresletet mérő indexe (DEREX) segítségével a társadalom szélsőjobboldali ideológiákra és politikai üzenetekre fogékony csoportjának kiterjedtségét, valamint jellemzőit vizsgálja. A tanulmány tárgyát képező társadalmi szélsőjobb nem egyenlő a politikai szélsőjobbal, és az attitűd-szélsőségesek csoportja sem azonos a szélsőjobboldal szavazóinak körével. Előbbiek jelentősebb része ugyanis más pártok szavazótáborában található, vagy nem szavaz.
Undefined

A tanító

on h, 02/13/2012 - 06:42

A tanító 

  • „Az eszményi államférfiról szóló vita évezredes. Az ótestámentomi prófétáktól és Platóntól a középkori királytükrökig és a modern politikaelméletig, így például Max Weberig számosan gondolkoztak rajta. Igen sokszor próbálták az államférfiak főbb típusait is megrajzolni. Mostanában a magyar nyelvterületen mintha a jéghideg hatalmi megszállott lenne a legelterjedtebb képe „a politikusnak”: ezt nem szeretettel vagy csodálattal gondoljuk, hanem éppen azért, mert megvetjük a politikát, és mert nem bízunk a közjóban és a közérdekben.
Undefined

Oldalak