Skip directly to content

Szpáhi világ Magyarországon

on cs, 03/01/2012 - 20:12

Szpáhi világ Magyarországon - Törzsök Erika előadása a Szolidaritás évértékelőjén - 2012. március 1.

Undefined

Attitűd-szélsőségesek Magyarországon – nemzetközi kontextusban

on cs, 03/01/2012 - 08:11

 

 
A Political Capital friss adatokkal bővített szélsőjobboldali eszmék iránti keresletet mérő indexe (DEREX) segítségével a társadalom szélsőjobboldali ideológiákra és politikai üzenetekre fogékony csoportjának kiterjedtségét, valamint jellemzőit vizsgálja. A tanulmány tárgyát képező társadalmi szélsőjobb nem egyenlő a politikai szélsőjobbal, és az attitűd-szélsőségesek csoportja sem azonos a szélsőjobboldal szavazóinak körével. Előbbiek jelentősebb része ugyanis más pártok szavazótáborában található, vagy nem szavaz.
Undefined

A tanító

on h, 02/13/2012 - 06:42

A tanító 

  • „Az eszményi államférfiról szóló vita évezredes. Az ótestámentomi prófétáktól és Platóntól a középkori királytükrökig és a modern politikaelméletig, így például Max Weberig számosan gondolkoztak rajta. Igen sokszor próbálták az államférfiak főbb típusait is megrajzolni. Mostanában a magyar nyelvterületen mintha a jéghideg hatalmi megszállott lenne a legelterjedtebb képe „a politikusnak”: ezt nem szeretettel vagy csodálattal gondoljuk, hanem éppen azért, mert megvetjük a politikát, és mert nem bízunk a közjóban és a közérdekben.
Undefined

Nemzetpolitikai vita a Politikatörténeti Intézetben

on szo, 01/28/2012 - 14:50
2012. január 31-én, 16 órakor, a Politikatörténeti Alapítvány szervezésében, „Nemzet határok nélkül” címmel nemzetpolitikai vitára kerül sor a Politikatörténeti Intézetben (Bp., Alkotmány u. 2.). 
 
A vita témái:
  • Kulturálisan megosztott a nemzetünk?;
  • Nemzetpolitika / magyarságpolitika/kisebbségpolitika?;
  • Valóban több nemzet él ma egymás mellett Magyarországon?;
  • Nemzetietlen-e a baloldal?;
  • Létezik-e bal- és/vagy jobboldali nemzet?
Előadó:
Felkért hozzászólók:

A magyarság

Undefined

Open Society Institute (OSI) competition - May, 2011

on v, 05/08/2011 - 21:34

Title: Knowledge Store of Economic and Social Processes of the Most Disadvantaged Micro-regions of Hungary, in the Context of the Roma Question

In the situation given by the EU accession of the region’s post-socialist countries, the Civitas Europica Centralis (CEC) Foundation considers its main task to analyze economic, political and social processes of the Central and Eastern European region, having regard to the region’s EU integration.

angol

Open Society Institute (OSI) pályázat - 2011. május

on v, 05/08/2011 - 21:30

A pályázat címe: Tudástár Magyarország leghátrányosabb helyzetű kistérségeinek gazdasági, társadalmi folyamatairól, a romakérdés összefüggéseiben

A térség posztszocialista országai EU-csatlakozása után előállt helyzetben a Civitas Europica Centralis (CEC) Alapítvány feladatának tartja a közép- és kelet-európai régió gazdasági, politikai és társadalmi folyamatainak elemzését - tekintettel a térség európai uniós integrációjára.
magyar

Kisebbségi sajtófókusz

on k, 11/16/2010 - 12:05

Az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány napi rendszerességgel megjelenteti a „Kisebbségi Sajtófókusz” című tallózót, amely betekintést nyújt a kisebbségpolitika és -kutatás aktuális híreibe, a külhoni magyar közösségek és hazai etnikai kisebbségek helyzetébe. Miután tudjuk, hogy – térségünkben is – „minden összefügg mindennel”, figyeljük a kül- és belpolitika, a társadalom folyamatait, illetve a globális tendenciákat is. Külön rovatot szentelünk a véleménycikkeknek, publikációknak.

magyar

Oldalak