Skip directly to content

Olvasószoba

A CEC „Olvasószobájában” az Alapítvány küldetését, kutatási projektjeit megalapozó, illetve azokról beszámoló publicisztikák, recenziók, interjúk, valamint az Alapítvány munkatársai által tartott konferencia-előadások érhetők el.
 

Publicisztikák, recenziók
 
Cs. Gyimesi Éva: Gyöngy és homok. Kriterion Kiadó, Bukarest, 1992
 
 
Törzsök Erika: Kisebbségek változó világban. A Református Egyház Misztótfalusi Kis Miklós Sajtóközpontjának nyomdája, Kolozsvár, 2003.
 
Kolumbán Gábor: A székelykérdés a harmadik évezred elején. Limes, 17. évf. 1. sz. / 2004, 95-110. o.
 
 
 
Interjúk
 
 
 
 
Konferencia kiadványok és előadások
 
 
 
Kisebbségek egy varratmentes Európában - A határon átnyúló együttműködés szerepe az etnokulturális sokszínűség fenntartásában. Nemzetközi konferencia, Budapest, 2009. szeptember 15. Konferencia-kiadvány, Miniszterelnöki Hivatal Kisebbség- és Nemzetpolitikáért Felelős Szakállamtitkársága, Budapest, 2010.
 
Minorities in a Seamless Europe The Role of Transfrontier Cooperation in Maintaining Ethno-cultural Diversity. International Conference, Budapest, 15 September 2009. Conference proceedings, State Secretariat for Minority and National Policy of the Prime Minister’s Office, Budapest, 2010.
 
 

 

magyar