Skip directly to content

Alapítványunk

A Civitas Europica Centralis (CEC) Alapítvány 1996-ban alakult. Közhasznú szervezet. A Közép-Kelet-Európai térségben élő kisebbségek helyzetét vizsgálja, különös tekintettel az európai integráció adta lehetőségekre.
A CEC projekteket szervez és részt vesz olyan kutatásokban, melyek célja annak vizsgálata, hogyan lehet meghaladni a 20. század traumáit, melyek a Közép-európai térség modernizációját megszakították, illetve integrált, modern társadalmak kialakulását segítik elő.
 
- Nemzetközi összehasonlító kutatást folytat a történelmi egyházak szerepének vizsgálatára a két világháború közötti antiszemitizmusban, valamint a holokausztban" - különös tekintettel az erősödő etnicizmusra, nacionalizmusokra, a holocaust tagadás feléledő jelenségére.
- Közre kíván működni a határmenti régiók együttműködésében, revitalizálásában (European Grouping of Territorial Cooperation), a roma felzárkóztatási programokban.
- Napi rendszerességgel sajtófigyelő szolgálatot lát el kisebbségi kérdéskörben.
 
Mindebben az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány szellemi örökösének, tevékenysége, kutatási projektjei folytatójának tekinti magát.
Kedves Barátunk!
 
Kérjük, hogy személyi jövedelemadója egy százalékának – a naptári évet követő május 20-ig történő – felajánlásakor gondoljon a Civitas Europica Centralis Alapítványra!
 
Az Alapítvány adószáma: 18227853-2-43. Előre is köszönjük, ha ezt a számot munkatársai, családtagjai körében is terjeszti! A felajánlást – amennyiben Ön önadózó –az “EGYSZA” lap kitöltésével teheti meg.
 
 
Törzsök Erika
a CEC elnöke

 

 
magyar